Séduire Sexy - seduire.com.vn


[giaban]750,000[/giaban][giacu]769,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  Đỏ
 Size S ( 40 - 49 kg ) V1:80-84cm V2:60-64cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:86-88cm V2:66-68cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire: 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback
                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]680,000[/giaban][giacu]769,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  Đỏ
 Size S ( 40 - 49 kg ) V1:80-84cm V2:60-64cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:86-88cm V2:66-68cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire: 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback


                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]550,000[/giaban][giacu]769,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  Đen
  
 Size S ( 40 - 49 kg ) V1:80-86cm V2:60-68cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:86-89cm V2:69-78cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire: 560,000 vnd


[/mota] [chitiet]
 
Feedback

                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]295,000[/giaban][giacu]399,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  xanh navy
  
 Size S ( 40 - 49 kg ) V1:80-86cm V2:60-68cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:86-89cm V2:69-78cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire: 560,000 vnd
* Nếu các nàng muốn đặt cả set như ảnh, vui lòng ghi chú tại phần note khi đặt đơn hàng:
Giá cả set ưu đãi chỉ: 580.000vnd 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback
                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]650,000[/giaban][giacu]799,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  Đỏ rượu Fancie - Đen tuyền Fancie
  
 Size S ( 45 - 49 kg ) V1:80-88cm V2:60-68cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:89-96cm V2:69-78cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire. 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]450,000[/giaban][giacu]599,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  1 màu
  -  May đo theo yêu cầu: 550.000vnd
 Size S ( 45 - 49 kg ) V1:80-88cm V2:60-68cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:89-96cm V2:69-78cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire. 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback

                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]
[giaban]199,000[/giaban][giacu]299,000[/giacu][hot][/hot] [hangsx] Séduire[/hangsx][tinhtrang]Available[/tinhtrang] [mota]
*Màu sắc:  1 màu
  -  May đo theo yêu cầu: 550.000vnd
 Size S ( 45 - 49 kg ) V1:80-88cm V2:60-68cm 
 Size M ( 50 - 58 kg ) V1:89-96cm V2:69-78cm
  -  May đo theo yêu cầu vui lòng liên hệ với Séduire. 


[/mota] [chitiet]
 
Feedback:


                             


instagram
[/chitiet] [gioithieu]
🦋BE SEXY AND ENJOY THE FREE SHIPPING NATIONWIDE🦋
Để tri ân khách hàng đã tin tưởng và mua hàng tại Séduire, bắt đầu từ hôm nay (8.7), mọi đơn hàng được đặt Séduire sẽ được 🔥FREE SHIP 🔥
Mọi sản phẩm đến tay khách hàng sẽ được kiểm tra từng đường khâu và được là lượt, đóng gọi bằng túi zip✨
Mọi thắc mắc về sản phẩm , khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Séduire để được tư vấn kỹ càng nha!
Are you ready to be served ?
📞Hotline: 0366990246
🌍Website: https://www.Seduire.com.vn
💻Gmail: seduiresexystore@gmail.com
Hope you feel sexy today 💋
[/gioithieu]CAUGHT SẼXY

" #Sẽxy And Art are the same thing"

BLACKAHOLIC

She wears Black but She has the most colorful mind

SPECIAL WHITE

She is Not the same

CLASSY RED

She wears Red, She is dangerous

SWIMWEAR

SWIMWEAR

SEXY YOU

LOVE ME

BEST - SELLER

Click me
Seduire Paris

You look so sexy,bae

A confident woman is a sexy woman

LOVE ME

LASTEST

Click me
séduire order versace
#